Tin tức mới

NGÓI DIC

Hiển thị tất cả 11 kết quả

  Liên hệ
  NGÓI DIC ĐỎ TƯƠI DT10S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI DIC MÀU ĐEN NC12S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI DIC MÀU XÁM TRO XT07S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI DIC XANH DƯƠNG XD01S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI DIC XANH MỰC XM02S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI DIC XANH RÊU XR5S Hãng Sản Xuất : DIC Company Kích thước : 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ : 340 – 363 mm Số lượng viên/m2:  9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI PHẲNG DIC BM MÀU TÍM F03 Hãng Sản Xuất : DIC Company CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm) CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm) SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2 TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm
  Liên hệ
  NGÓI PHẲNG DIC BM XÁM TRO F02 Hãng Sản Xuất : DIC Company CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm) CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm) SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2 TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm
  Liên hệ
  Tên sản Phẩm : NGÓI PHẲNG DIC BM XANH DƯƠNG F01 Hãng Sản Xuất : DIC Company CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm) CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm) SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2 TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm
  Liên hệ
  Tên sản Phẩm : NGÓI PHẲNG DIC BM XANH MỰC F06 Hãng Sản Xuất : DIC Company CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm) CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm) SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2 TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm
  Liên hệ
  NGÓI PHẲNG DIC BM XANH RÊU F09 Hãng Sản Xuất : DIC Company CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm) CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm) SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2 TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm
0934.740.686