Tin tức mới

Ngói nóc Mỹ Xuân

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Liên hệ
  Mã số: N04 Đơn vị tính: Viên Kích thước: 380 x 190 x 15 mm Trọng lượng: 2.8 kg/ viên Phụ kiện dùng để lợp nóc kèm các sản phẩm như ngói 22, ngói vảy cá lớn, ngói mũi hài lớn...
  Liên hệ
  Mã số: N04-TM Đơn vị tính: Viên Kích thước: 380 x 190 x 15 mm Trọng lượng: 2.8 kg/ viên Phụ kiện dùng để lợp nóc kèm các sản phẩm như ngói 22, ngói vảy cá lớn, ngói mũi hài lớn...
  Liên hệ
  Mã số: N07 Đơn vị tính: Viên Kích thước: 200 x 110 x 12 mm Trọng lượng: 0.5 kg/ viên Dùng lợp phụ kiện kèm theo các sản phẩm nhỏ như: Mũi hài nhỏ, vảy cá nhỏ, mắt rồng....
0934.740.686