Tin tức mới

NGÓI NAKAMURA

Hiển thị tất cả 4 kết quả

  Liên hệ
  NGÓI LÓT NÓC NAKAMURA THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Kích thước: 305x224x17mm Định mức: 1 viên đôi (1 cặp = 2 viên) Trọng lượng: 3.4 kg/viên
  Liên hệ
  NGÓI NAKAMURA SÓNG LỚN XANH MỰC NK11 Hãng Sản Xuất NAKAMURA Company Kích thước 350 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 315x363mm) Trọng lượng 3.8 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ 330 mm
  Liên hệ
  NGÓI NAKAMURA XÁM XANH N09 SÓNG NHỎ Hãng Sản Xuất NAKAMURA Company Kích thước 335 x 425mm (kích thước sau khi lợp: 303x363mm) Trọng lượng 3.7 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ 330 mm Số lượng viên/m2 9 đến 10 viên tùy theo khoảng cách mè
  Liên hệ
  NGÓI PHẲNG NAKAMURA XANH LÁ NP02 Hãng Sản Xuất Nakamura Company Kích thước 484 x 320mm (kích thước sau khi lợp: 440x250mm) Trọng lượng 3.9 + 0.05 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) Tối thiểu 70 mm Khoảng cách mè xấp xỉ 250 mm Số lượng viên/m2 9.5 VIÊN
0934.740.686