Tin tức mới

NGÓI Ý MỸ TRÁNG MEN

Hiển thị tất cả 6 kết quả

  Liên hệ
  Ngói tráng men Ý Mỹ đỏ ST01 new Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 305 x 410 mm Trọng lượng 3.2 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  Liên hệ
  Ngói tráng men Ý Mỹ nâu caphe ST05 new Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 305 x 410 mm Trọng lượng 3.2 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  Liên hệ
  Ngói tráng men Ý Mỹ xanh mực ST03 new Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 305 x 410 mm Trọng lượng 3.2 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  Liên hệ
  Ngói Ý Mỹ tráng men Đỏ SN01 CẮT GÓC Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 300 x 400 mm Trọng lượng 3 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  Liên hệ
  Ngói Ý Mỹ tráng men Nâu Socola SN05 cắt góc Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 300 x 400 mm Trọng lượng 3 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  Liên hệ
  Ngói Ý Mỹ tráng men xanh mực SN03 CẮT GÓC Hãng Sản Xuất : Gạch Ngói Ý MỸ Kích thước : 300 x 400 mm Trọng lượng 3 kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 30 độ - 35 độ Phần phủ (chồng mí) 80 mm Cường độ chịu uốn > 20N/mm2 Độ hút nước < 3,5% Khoảng cách mè Xấp Xỉ 320 - 340 mm
0934.740.686